Obsah

Program rozvoje obce na období 2020 - 2030

Program rozvoje obce na období 2020-2030 je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce.

Vytvořen v prosinci 2019.

Do procesu tvorby se zapojili i občané obce formou dotazníků.

V písemné podobě je k dispozici taktéž na obecním úřadě.

V květnu 2022 byla schválena aktualizace programu rozvoje.

V červnu 2023 byla schválena aktualizace programu rozvoje.

Postupem času bude docházet k dalším pravidelným aktualizacím v návaznosti na změnu prostředí a priority obce.

Strategický plán rozvoje obce Vřesovice pro období 2020 - 2030 - aktualizovaný (5.1 MB)