Knihovna

Knihovna

Knihovna sídlí na návsi v přízemí Obecního úřadu
Vřesovice 72
696 48 Ježov

Stránky knihovny najdete na adrese: www.knizka.websnadno.cz nebo na facebooku: https://www.facebook.com/knihovnavresovice.kaja.7/

Výpůjční doba: úterý od 16:00 do 19:00 hod.

Vedoucí knihovny: Karla Náplavová

Knihovna nabízí
  • půjčování knih pro dospělé i děti.
  • k dispozici knihy z meziknihovního výpůjčního fondu okresní knihovny Hodonín.
  • veřejná internetová stanice (1 PC), ZDARMA.
  • možnost tisku z PC (2,- Kč/list/1 strana; 3,- Kč/list/oboustranně)
Informace pro čtenáře
  • poplatek pro dospělé čtenáře 20,- Kč
  • poplatek pro děti do 15 let 10,- Kč
  • knihovní řád (doc)

Knihovna

Knihovna

Knihovna