Obsah

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo

Libor Pazdera

Petr Putna

Mgr. Tomáš Sedláček

Mgr. Igor Tichý

Iva Knéslová

Hana Výstupová

Petra Vilímková

Finanční výbor

Předseda

Iva Knéslová


Členové

Ladislav Kozák

Gabriela Kabrnová

 

Kontrolní výbor

Předseda

Mgr. Igor Tichý


Členové

Ing. Stanislav Hradil

Mgr. Petra Vilímková

Komise pro kulturní a občanské záležitosti

Hana Výstupová

Lenka Chromková

Roman Jakubíček

Komise pro záležitosti výstavby, územního plánování a životního prostředí

Mgr. Tomáš Sedláček

Petr Putna

Roman Nemeček