Obsah

Návrh na zrušení trvalého pobytu (44 kB)

Správní poplatek: za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx