Obsah

Vyhlášky a předpisy

GDPR – Ochrana osobních údajů

Předpisy

Jednací řád ZO 12.11.2015

Vnitřní směrnice – stočné 01.01.2012

Vnitřní směrnice – pronájem nebytového prostoru – přístavba 01.05.2011

Vnitřní směrnice – pronájem nebytového prostoru – zasedací místnost OÚ 02.03.2011

Strategický plán rozvoje obce Vřesovice pro období 2014 – 2018 25.09.2019

Obecně závazné vyhlášky

OZV 1-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vřesovice 06.01.2020

OZV 2-2019 o místním poplatku ze psů 06.01.2020

OZV č. 1/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 15.07.2015

OZV č. 1/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství - Priloha k OZV-pohyb psu 15.07.2015

OZV 2-2012 poplatek za komunalní odpad 01.01.2013

OZV 1/2012 o místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce 06.03.2017

OZV č. 9/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2008

OZV č. 9/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - Mapka s vyznačení veř. prostr. 01.01.2008

OZV č. 8/2007 o místním poplatku za rekreační pobyt 01.01.2008

OZV č. 7/2007 o místním poplatku ze psů 01.01.2008

OZV 5-2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 01.01.2008

Stránka

  • 1