Komunitní centrum

Komunitní centrum


Odkazy na starší akce

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ naší spoluobčanky VERONIKY SVOBODOVÉ


Výstava krojů pana Ladislava Lungy z Milotic z 18. - 19. dubna


Dílničky pro děti pořádané  25.10. 2014


Čaj o páté pořádaný 12.12. 2014


Výstava betlémů 1.1. 2015