Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje.

Popis

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

O svobodném přístupu k informacím

O elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů

Správní řád

O obcích

O obcích - změny z r. 2012

O evidenci obyvatel a rodných číslech

O místních poplatcích

O přestupcích

Stavební zákon

Občanský zákoník

O obchodních společnostech a družstvech

O ochraně osobních údajů

O veřejných zakázkách