Spolek Babule

Spolek Babule

Stránky spolku Babule nejdete na adrese http://babule.websnadno.cz/

Spolek Babule je dobrovolným sdružením 21 žen a 4 mužů z obce Vřesovice, kteří se rozhodli podílet se na kulturních akcích v obci Vřesovice pro děti a dospělé.

Členem Spolku Babule se může stát každý občan, starší 18 let, který má kladný vztah ke kulturnímu dění v obci Vřesovice. Pokud máte zájem o členství ve Spolku Babule i Vy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi přijmeme nového člena i s jeho nápady a aktivitou.

Cílem Spolku Babule je

1) organizování obecně prospěšných akcí
2) spolupráce s jinými sdruženími, obecními úřady a organizacemi na celém území republiky
3) ochrana přírody a krajiny.


Mezi naši  hlavní činnost patří pořádání kulturních akcí v obci Vřesovice pro děti a dospělé, jedná se zejména o akce

Velikonoční výstava

Dětský den

Harmonikáři

Harmonikáři

Beseda u Cimbálu

Mikulášská obchůzka

Fašaňk

V rámci dotačního programu na zajištění provozu Komunitního centra ve Vřesovicích navíc pořádáme „Čaj o páte“ pro seniory.

Také se spolupodílíme na pořádání kulturních akcí obcí Vřesovice, jedná se hlavně o Fašaňk, Slovácký rok a Hody.

Našimi partnery jsou: Obec Vřesovice,  TJ Sokol Vřesovice a Sdružení dobrovolných hasičů Osvětimany.

Během naší působnosti vznikly v obci námi pořádané kroužky pro děti, a to Vřesovjánek a Dílničky.