Obsah

Odvoz odpadů - komunálního a bioodpadu - po dobu mimořádného opatření

Typ: ostatní
Odvoz odpadů - komunálního a bioodpadu - po dobu mimořádného opatření 1- pytle u popelnic nebudou po dobu platnosti opatření
odváženy
- k nádobě na bioodpad je možno umístit max. 3 pytle

V souvislosti s omezením šíření koronaviru na území ČR, byla přijata některá mimořádná opatření i v oblasti nakládání s odpady - směsný komunální odpad bude odvážen pouze z odpadových nádob, tj. popelnic a kontejnerů. Tzn., že případné pytle u popelnic nebudou po dobu platnosti opatření odváženy

Toto opatření se ovšem netýká bioodpadu. Upozorňujeme však, že k nádobě na bioodpad je možno umístit max. 3 pytle. Případné další nebudou odvezeny. Na větší množství slouží velkoobjemné kontejnery na bioodpad, sběrné dvory nebo přímo kompostárna Těmice.


Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 08:46
Autor: Správce Webu